Samhandlingsverksted

Hvordan bli gode på samhandling i egen avdeling for å gjøre seg relevante samarbeidsparter og Nordlands befolkning? Her er vår oppskrift på samhandlingsverksted💚✨

Oppskriften på samhandlingsverksted💡🤝

Hvem er det for

Ansatte i offentlig sektor, gjerne fra ulike organisasjoner. 

Hvorfor? 

Det snakkes om samarbeid, partnerskap, samskaping, mye mål og plan, men lite strategi og handling. Ett av flere verktøy for å forstå sammenhenger. 

Hva er det: 

En møteplass for å utveksle faglige ståsteder og prosjekter hverandre kan samarbeide om. 

Når: 

For eksempel annenhver måned, alt etter hva som passer

Varighet: 

En halv eller hel dag.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

⭐Formål

 • Sette månedens tema på dagsordenen 
 • Utforske og lære av hverandres forståelsesrammer
 • Skape eierskap og engasjement til et felles utfordringsbilde
 • Skape flere relasjoner på tvers av fag
 • Bli mer koordinert og samhandlende
 • Økt transparens og samarbeid
   

🧰Dette trenger du: 

 • Noen byråkrater / gjerne et tverrsnitt av hele organisasjonen
 • Et rom med mange stoler og bord, kanskje ute av huset? Vi har gjennomført workshop på Nordland Kultursenter, på Verdensteatret i Narvik, og på et hotell i byen i Bodø.
 • Lunsj, kaffe, snacks. 
 • En som leder prosessen. Vi har samarbeidet med en ekstern kommunikasjonskonsulent for å styre programmet og syntetisere funn.

 

🧗Fremgangsmåte (slik har vi gjort det, ta gjerne inspirasjon, legg gjerne til din vri):

 • Gjennomgang agenda og kort om erfaringer fra samspillsworkshops i Bodø og Narvik ved møteleder
 • Avdelingens mål og ambisjoner v/Fylkesdirektør
 • Sofasamtale: Samarbeid, potensiale og hva som kreves av lederne for å lykkes i avdelingen v/ prosessleder, direktør, en seksjonsleder og en faggruppeleder.
 • Prinsipper for kreative prosesser v/ prosessleder
 • Gruppeinndeling med ansvar/roller/rom, oppgaver og tidsskjema for resten av dagen
 • Kickstart gruppearbeid: Her er vi på jakt etter samarbeidstiltak som kan iverksettes umiddelbart, noe man kan strekke seg etter, og kanskje få belyst hva utopien (eller drømmen) vil være.
 • Lunsj
 • Gruppearbeid
 • Oppsummering fra hver gruppe – Presentasjon av tiltak
 • Takk for i dag

💚Tips for å få folk til å møte opp: 

 • Send møteinnkallingen bredt ut i organisasjonen, og i god tid
 • Publiser på intranett og i nyhetsbrev
 • Heng gjerne opp et par plakater
 • Frist med noe å spise

👉Komme i gang?

Du finner powerpoint-mal i Mediebanken.