Å lage plass betyr mer enn du tror

Psykisk helse er også helse – tirsdag 10. oktober markerer vi Verdensdagen.

To venninner som holder sammen - Klikk for stort bildeDet er faktisk kult å være grei! Illustrasjonsfoto. Susanne Forsland

Verdensdagen

Verdensdagen for psykisk helse har årets tema: Vi trenger å høre til #lagplass. Temaet fokuserer på mangfold og behovet for tilhørighet. 

I Norge opplever en av fem diskriminering på bakgrunn av sykdom, kjønn, aldre, etnisk opprinnelse eller seksuell identitet. De yngste opplever mest diskriminering.

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober i år.

Sosiale og kulturelle møteplasser bidrar til å skape trivsel, og kan motvirke utenforskap og psykiske belastninger.

Ung inkludering i Nordland

I Nordland har Fylkestinget vedtatt strategien «Divna. Aktan. Alle. Sammen. Ung inkludering i Nordland».

Delmål 1 at barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår i hele Nordland. Vi trenger ekstra innsats mot flere målgrupper, eksempelvis samiske unge. Strategien følges nå opp med en handlingsplan, hvor Nordland fylkeskommune blant annet inviterer private og offentlige aktører til å være med på samiske holdningskampanjer.

Blir du også med?

Divna. Aktan. Ung inkludering i Nordland.

Samiske unge

Blant samiske barn og unge som opplever diskriminering er tallene høyere enn på landsbasis. Rundt 3 av 4 har opplevd diskriminering minst en gang i livet. De unge samene oppgir at de blir mest diskriminert grunnet etnisk bakgrunn, kjønn og geografisk tilhørighet. Se full rapport her: Unge samers psykiske helse - Mental Helse Ungdom

En helt fersk rapport fra Amnesty International i Norge, viser at det i sosiale medier, som Facebook, at hver fjerde ytring om samer er negativ. Dette er tall Amnesty har samlet inn fra Facebook-sider og grupper fra januar 2019 til juni 2023. 

Samiske komager - Klikk for stort bildeSamehets er et reelt problem i Nordland og Norge. Susanne Forsland

Viktigheten av samisk tilhørighet

I Mihá-rapporten om unge samers psykiske helse trekker ungdommene fram viktigheten av det samiske sosiale og kulturelle fellesskapet. Å møte og snakke med andre samer er av stor betydning, særlig om du lever og bor i et majoritetssamfunn. De samiske festivalene og møteplassene for samisk ungdom er svært viktige, det samme er familien og slekten.

Hva gjør fylkeskommunen ellers for helsefremming og trivsel?

Under finner du utvalgte satsinger:

YAM skal gi unge i Nordland verktøy for å mestre eget liv

Helsefremmende barnehager og skoler

Barn som lager håndarbeid.  - Klikk for stort bildeHåndverks-verksted på Jentofts Minde under samisk uke. Susanne Forsland