Podcast: Har du hørt om sentralen for et friskere liv?

Hvorfor har kommuner sin egen sentral for friske liv? Hva kan de tilby deg som ønsker å endre levevaner, og hvordan virker det inn på kommuneøkonomien?

Hør ny podcast-episode av podcasten Det Gode Liv i Nord:

Vi får et innblikk av daglig leder Carina Ottesen, fra Frisklivssentralen i Bodø kommune.

Månedens tema er Aktivitet.

Det Gode Liv i Nord er en podcast der Gøran Raade-Andersen inviterer gjester til studio for samtaler om temaer med overføringsverdi til Nordlandssamfunnet. Produsent Marton Amdahl.