Podcast: Hva er egentlig vitsen med å sortere og gjenbruke?

Hvor stø er kursen vår mot klimakollaps? Er du en matsvinn-synder?

Bli med å møt Ingrid Schistad Berg hos Iris Salten, og hør planer om nytt ombrukssenter, om nye partnerskap, arenaer og forretningsmodeller, og verdien av god timing.

Hva betyr egentlig sirkulærøkonomi? Hva er sammenheng mellom forbruk og økt livskvalitet? 

 

Det Gode Liv i Nord er en podcast der Gøran Raade-Andersen inviterer gjester til studio for samtaler om temaer med overføringsverdi til Nordlandssamfunnet. Produsent Marton Amdahl.