Samskaping – fra plan til handling

Hvordan forstår kommunalt ansatte i Nordland begrepet «samskaping»? Hva bidrar til å hemme og fremme samskaping i kommunene i Nordland?
Det har vår kollega Hege Bekken forsket på.

Samskaping? Illustrasjon av moderne Nordlandssamfunn med tekst Samskaping? på himmelen - Klikk for stort bilde Illustrasjoner: Byraa. Fotomontasje: Marton Amdahl.

 

Hva er samskaping?

I oppgaven defineres samskaping som en fornorsket versjon av "co-creation".
Co-creation beskriver prosesser som involverer brukere i utvikling av produkter, tjenester eller prosesser (Coates, 2012).

Samarbeid for gode liv. Ulike samfunnsaktører danner en ring. - Klikk for stort bildeGode liv krever samarbeid. Byraa

Suser over hodet

En respondent uttalte dette i innhentingen av data: 

«Jeg vet ikke om det er et begrep, 
litt sånn som bærekraft, 
som suser litt over hodet. 
Men hva betyr det egentlig?» 

Et magisk konsept? 

Aastvedt og Sørensen 2023 har forsket på hvordan magiske egenskaper brukes som retoriske virkemidler for å mobilisere ressurser på tvers av konfliktlinjer og interessemotsetninger. Du finner artikkelen deres nederst. 

Konklusjon

Uklar og ulik begrepsforståelse er en medvirkende årsak til at det er utfordrende å ta seg fra plan til handling for kommunene. For å få til samskaping er det viktig å jobbe med bevissthet om og for å tilrettelegge for faktorene som fremmer samskaping. Forankring i planverk er viktig, men ikke nok. Sosiale prosesser er fellesnevnere for de fleste av faktorene som er identifisert i dette prosjektet: tid og ressurser, involvering, og bevissthet om ulike roller og maktstrukturer. Innovasjons- og endringsteori kan bidra til å forstå usikkerhet og læring i samskaping.

Potensielle hemmere og fremmere av samskaping

  • Det blir sett på som et overskuddsfenomen – krever prioriteringer fra ledelse/politikere 
  • Involvering, viktig å involvere tidlig nok
  • Aktører med ulike hatter og kjepphester – avklaring av roller og maktstrukturer: Gi fra seg makt og kontroll
  • Innovasjons- og endringsteori kan bidra til å forstå usikkerhet og læring
  • Forankring i planverk er viktig, men bredt eierskap og vilje er essensielt
  • Fysiske faktorer. som for eksempel samlokalisering eller møteplasser der aktørene kan møtes.

Vil du lese mer om samskaping?

Her er hele oppgaven
👉Masteroppgave: Samskaping fra plan til handling

Sammendrag av oppgaven 
👉 Samskaping – fra plan til handling - presentasjon

👉 Er det kommunale motefenomenet samskaping et magisk konsept?