Mars – Miljø

Hvordan har gode klima og miljø-tiltak effekt på livskvaliteten vår?
Her er litt hjelp for å komme i gang. 

Verktøykasse for mars

Mars: Mål i fokus

bærekraftsmål nr 6-rent vann og gode sanitærforhold - Klikk for stort bilde FN-sambandet
bærekraftsmål nr 9-industri, innovasjon og infastruktur - Klikk for stort bilde FN-sambandet
Stoppe klimaendringer - Klikk for stort bilde FN-sambandet

👉Les mer om hvert bærekraftsmål her
👉Les mer om FN-merkedagene her

👉 Vil du se årshjulet som en liste? Klikk på pilen i øvre høyre hjørnet for hjulet, for å åpne i ny fane. Velg deretter “liste”. 

Dette kan du gjøre i mars

Under finner du eksempler på hva Nordland fylkeskommune har gjort på temaet. 

👉Vil du benytte en anledning i løpet av måneden til å fremme et budskap og sette agenda?
Illustrasjonene kan brukes til kampanjer, for eksempel

  • plakater på rådhus
  • skoler og offentlige bygg
  • annonser på sosiale medier
  • infoskjermer

Bare fantasien setter grenser! 
Kontakt oss gjerne for å idémyldre🌟

Eksempler på illustrasjoner👇

Klikk på et bilde for å bla i de. 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Du kan få tilgang til illustrasjonene i mediebanken.

 Podcast-eksempel

​​​​​​​​​​​​​​

 Video-eksempel

Eksempler på kampanjetekster

Enormt forbruk

Hva kan du gjøre i ditt miljø for å sette forbruk og gjenbruk på agendaen? Vårt største miljøproblem her i Vesten er vårt enorme forbruk. 14. juni til 31. august lanserer vi derfor tre korte kampanjer som viser som viser hvordan du kan bidra. 

--------------------------------------------------------------------------

Visste du at …

👉utslippene fra veitrafikk reduseres litt hvert år i Bodø, mye fordi vi kjører mer og mer elektrisk. Likevel er CO2-utslipp fra bilkjøring den største kilden til klimagassutslipp i Bodø. Dersom du har 5 km til jobb, og dropper dieselbilen én arbeidsuke, har du spart miljøet for 6 kg CO2! 

👉de fleste bilturene i Bodø kommune er på under 10 minutter. Klarer du å erstatte halvparten av bilturen på 10 minutter i løpet av dagen med å gå eller sykle, har du oppnådd en god helsegevinst samt spart miljøet. 

👉CO2 regnes som den viktigste klimagassen da den utgjør over 80 % av klimagassutslippene i Norge. Klimaproblemet er altså at jorda blir altfor varm hvis vi ikke slutter å slippe ut så mye CO2. Reduserer du bruken av bil litt hver uke har du gjort en stor forskjell. 

👉dersom vi når nyttårsmålet vårt med å spare Bodø kommune for 5 000 km biltrafikk i desember, kan vi spare miljøet for godt over ett halvt tonn CO2.