Kan vi få en fedme-eksplosjon i Nordland?

I april har vi ekstra fokus på mat, og vi møter Kari Tande-Nilsen. Hør podcast her!

Kari Tande-Nilsen lærer oss om sunne valg, både på individ- og samfunnsnivå.

Kari Tande-Nilsen er universitetslektor og studieprogramansvarlig for en masterstudie i helsefremmende ernæring og bærekraftig kosthold ved Nord universitet. 

Hør podcasten her: 

 

Det Gode Liv i Nord er podcasten for deg som lurer på hvordan vi alle kan skape opplevelsen av gode liv for alle som bor i Nordland. Hvilken betydning har det at flest mulig har fokus på samme tema til samme tid? Kan det føre til at vi blir mer samkjørte i arbeidet med å gjøre stedet du bor på attraktivt, inkluderende, trygt og miljøvennlig?   

Samtale mellom Gøran Raade-Andersen og gjester. Produsent Marton Amdahl.