Skape inkluderende lokalsamfunn – hvem sin jobb?

Vi er alle 24 timers-mennesker. Hvem har ansvar for å skape inkluderende lokalsamfunn, også etter klokka 16? I anledning månedens tema inkludering setter vi fokus på hvordan organisasjoner bidrar til å skape inkluderende lokalsamfunn. Hva har ball og kraft med bolyst og blilyst å gjøre

Collage av ulike fritidsaktiviteter: Fotball, grilling, bål, og selskapslokale. Fra Hålogaland fotballkrets.  - Klikk for stort bilde

*Denne artikkelen er ikke ment som reklame for de nevnte aktørene, men heller en samtale om samfunnsansvar. 

Lys over alt, på og etter jobb

Det Gode liv i Nord er nysgjerrige på hva aktører i Nordland gjør for å skape dialog og deltakelse. Dette er hva aktørene svarer:

Hålogaland 💬

– I vår fotballkrets har vi over tid sett en negativ befolkningsvekst. Dette har ført til at det har blitt færre spillere og lag i alle aldre. Dette er noe vi ønsker å gjøre noe med gjennom prosjektet «Lys over alt!». Vi ønsker å få bærekraftige bygder rundt om i kommunene som gjør at folk vil bo i kommunene i kretsen vår. Vi setter politikere, næringer og lag og foreninger i dialog med hverandre for å skape en konstruktiv diskusjon om hva som skal til for å skape bo- og blilyst i kommunene.

Dragefossen 💬

– For at ansatte skal trives og føles inkludert har vi arbeidet kontinuerlig med å opprettholde en kultur for medvirkning og åpen kommunikasjon. Alle er tilgjengelige for alle. Flat struktur, åpen dialog, faste rutiner for innhenting av tilbakemeldinger via medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtale, ukentlige avdelingsmøter, system for kontinuerlig forbedring og samarbeid med bedriftshelsetjeneste. Hver ansatt er informert om hvordan han/hun kan gi tilbakemeldinger, foreslå forbedringer og også hvor viktig det er at det også skal skje proaktivt. I Dragefossen jobbes aktivt slik at alle forstår at vår vei videre er oss alle sammen. Det er også en prioritet å alltid opptre i samsvar med våre verdier: Kompetent, Fremtidsrettet, Kvalitet og Stolt.

Bilde av fotballbane med Dragefossen-banner - Klikk for stort bildeKraftprodusenter pleier å gi noe av utbyttet til lokal idrett.

En “full pakke”-prosess

Arbeid er viktig for at folk skal bo en plass. Men livet utenfor jobb har også stor betydning. Hvor viktig mener organisasjonene at samarbeid med frivillighet og kommunen er, for å legge til rette for en meningsfull fritid for arbeidere? Hva mener organisasjonene skal til for at tilflyttere skal bli boende? 

 

Avhengig av samarbeid for å lykkes

Vi spurte hva organisasjonene tenker at fylkeskommunen og kommunene kan gjøre mer av aller annerledes, for økt samarbeid på tematikken. Aktivitetsskapende roller og optimisme for lokalsamfunn trekkes fram:

Fotomontasje av arrangementer med grilling, turgåing, konsert og fotballkamp. Fra Hålogaland fotballkrets. - Klikk for stort bildeMer enn bare ball sier du? Gjennom prosjektet «Lys over alt!» setter Hålogaland fotballkrets søkelyset på hva som er bra i kommunene.

Møteplasser og framtidige muligheter

Hvilken betydning har det for organisasjonene at folk blir værende? Hva er deres drøm for fremtidas lokalsamfunn i Saltdal og i Hålogaland?